"Skärpta invandringsregler hårt slag mot svenska företag"

Publicerad 9 november 2016

Vi begär svar. Flera arbetskraftsinvandrare har det senaste året utvisats på grund av bagatellartade misstag. Dessutom har skärpningen av utlänningslagen medfört en förskjutning bort från lagens arbetskraftsfrämjande syfte. Detta hindrar en nödvändig kompetensinvandring, skriver Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, tillsammans med företrädare för företag och organisationer på initiativ av IT&Telekomföretagen på DN Debatt idag.

Foto: ANDERS WIKLUND TT

Under året har en rad fall uppmärksammats där arbetskraftsinvandrare från tredje land har utvisats på grund av bagatellartade misstag av tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Förfarandet innebär inte bara personliga tragedier för de individer som utvisats, utan också ett allvarligt hinder för våra företag som är beroende av en väl fungerande arbetskraftsinvandring för att bedriva verksamhet i Sverige, och ett hårt slag mot Sverige som talang- och kompetensattraherande nation.

I en genomgång av 450 utvisningsärenden har oberoende Centrum för rättvisa visat att grunderna för utvisning kan fördelas på tre typfall:

• Mer eller mindre bagatellartade avvikelser från de anställningsvillkor som Migrationsverket kräver, i regel oavsiktliga och kompenserade av arbetsgivaren i efterhand.

• Anställningen har inte annonserats på ett enligt Migrationsverket korrekt sätt.

• Tillstånd har inte förlängts då förlängningsansökan inte anses ha kommit i tid, eller andra formkrav inte har uppfyllts.

Svensk migrationslagstiftning bygger på två delar – asylrätten och arbetskraftsinvandringslagstiftningen – som är väsentligt skilda till sin karaktär. Medan den första ska kontrollera invandring om inte asylskäl föreligger, ska den andra underlätta invandring för att stödja arbetslivet där kompetensbrist föreligger.

År 2014 infördes ett antal skärpningar i utlänningslagen, i syfte att komma till rätta med förekommande oegentligheter kopplat till arbetskraftsinvandringen. En för den viktiga kompetensinvandringen mycket olycklig förändring som gjordes i återkallelsebestämmelsen, var att arbetstillstånd ska avslås ifall förutsättningarna inte är uppfyllda. Detta innebar inte bara en skärpning utan också en politisk förskjutning bort från lagens arbetskraftsfrämjande syfte.

Men även med hänsyn tagen till denna ändrade återkallelsebestämmelse har alltså beslut om utvisning fattats utan rättslig grund. Inga skälighetsbedömningar görs, och någon helhetshänsyn tas inte heller.

Läs hela debattinlägget på DN Debatt.