Saab prisas för sitt jämställdhetsarbete

Publicerad 17 oktober 2016

Industrins jämställdhetspris 2016 går till Saab, som genom ett strategiskt, långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en handlingskraftig banbrytare i en traditionellt mansdominerad bransch.

Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer – Håkan Buskhe, vd & koncernchef Saab – Hanna Alsén, biträdande förhandlingschef Teknikföretagen – Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Årets pris tilldelas försvars- och säkerhetsföretaget Saab med motiveringen:

”Saab har på ett imponerande sätt gått från ord till handling när det gäller jämställdhet. Företaget har genom ett långsiktigt och strategiskt arbete och med ledningen som främsta pådrivare åstadkommit en positiv utveckling i en traditionellt mansdominerad bransch. Saabs arbete grundar sig på en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens, oavsett kön, samt en övertygelse om att jämställdhet är en förutsättning för innovation och långsiktig lönsamhet.”

Saab har lagt stort fokus på att öka antalet kvinnliga lönesättande chefer. När arbetet inleddes 2007 var andelen kvinnliga chefer knappt 14% i Sverige, 2015 var de nästan dubbelt så många eller drygt 27%. Nu spänner företaget bågen ännu högre. Till 2025 ska antalet kvinnliga chefer öka till 35% i Sverige och 30 % i övriga länder.

– Att arbeta för att göra Saab mer jämställt är en viktig del av vår strategi för hållbar lönsamhet och fortsatt tekniskt hög kompetens. Industrirådets pris är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

– Saabs arbete visar att det inte finns några genvägar när det gäller jämställdhet utan att det handlar om ett kontinuerligt arbete för att föra utvecklingen framåt. Här är ledningens engagemang den viktigaste framgångsfaktorn, konstaterar Marie Söderqvist, ordförande i Industrins jämställdhetsgrupp.

Priset delades ut av näringsminister Mikael Damberg under Industridagen den 17 oktober i Malmö.

För mer information, kontakta:
Saabs presscenter, 0734-18 00 18, presscentre@saabgroup.com

Marie Söderqvist, ordförande Industrins jämställdhetsgrupp, 070-724 0971, marie.soderqvist@li.se