Regeringen kraftsamlar med fem strategiska samverkansprogram för samhällsutmaningar

Publicerad 1 juni 2016 Kontaktperson: Cecilia Warrol

Onsdagen den 1 juni presenterade regeringen fem strategiska samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skapas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.


Regeringen har identifierat tre områden som är centrala utmaningar för det svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld. Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Alla samverkansprogram adresserar dessa utmaningar.

De fem strategiska samverkansprogrammen är:

1. Nästa generations transporter
2. Smarta städer
3. Cirkulär biobaserad ekonomi
4. Life Science
5. Uppkopplad industri och smarta material

– Samverkansprogrammen representerar områden där svenskt näringsliv ligger i framkant och där exporten kan öka, säger Cecilia Warrol, ansvarig för produktionsfrågor på Teknikföretagen.

Vinnova kommer att vara central myndighet för att förverkliga regeringens ambitioner, där samverkan mellan industri, akademi och offentliga aktörer är ett viktigt arbetssätt.

– Dessutom kommer Vinnova att ta fram tydliga målbilderna, vilket vi välkomnar. De redan pågående initiativen, till exempel strategiska innovationsprogram ska riktas mot de nya och utvecklade målen som ligger i linje med regeringens satsning, säger Cecilia Warrol.

Mer om regeringens satsning kan du läsa här.