Positivt med förbättring av matematikresultat – men tappet i fysik oroar

Publicerad 29 november 2016

Den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015 visar att gymnasieelever i Sverige som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat, men samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008. Med de nationella ambitioner Sverige har att vara ett land som bygger välstånd på högteknologi anser Teknikföretagen att det är det bra att resultaten i matematik 4 och 5 förbättrats.


- Om resultatet, vilket väl mycket talar för, är en effekt av Matematiklyftet bör regeringen uppdra åt Skolverket att planera för en fortsättning med målet att alla lärare i matematik ska få del av satsningen, kommenterar Torgny Martinsson, tf verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Tappet i fysik 2 oroar. Skolverket och Skolinspektionen behöver därför ägna särskild uppmärksamhet åt undervisningen i fysik och det i både grundskolan och gymnasieskolan.

- Resultatet av kunskapsmätningen i fysik visar att det är ungdomar från hem utan studietradition som tappat mest och det stärker Teknikföretagens argumentation att regeringen måste utöka den garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan för att kompensera för skilda socioekonomiska faktorer. Det gynnar den enskilde eleven, det gynnar akademin och näringslivet och ytterst Sverige som nation, avslutar Torgny Martinsson.

Läs mer om TIMSS och resultatet på Skolverkets hemsida.