Positiv kraftsamling för innovation

Publicerad 16 september 2016 Kontaktperson: Peter Johansson

Regeringen lanserar nu Testbädd Sverige med en total satsning om 845 miljoner kronor för att det ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

 

- Detta är en mycket positiv satsning som vi ser ett stort behov av utifrån våra medlemsföretags globala verksamhet, säger Peter Johansson, biträdande avdelningschef industriell utveckling, Teknikföretagen.

Huvuddelen av satsningen går till de strategiska innovationsprogrammen där det finns en stor potential att de kan utvecklas med fokus på Testbädd Sverige.

- Vi delar helt regeringens bedömning att de strategiska innovationsprogrammen bör ges rollen att identifiera de industriella behoven och instituten bör ges huvudansvar för drift och utveckling av test- och demomiljöer. I dessa kan forskningsresultat testas under verkliga förhållanden, vilket krävs för att forskningsresultat ska kommersialiseras. De möjliggör satsning på områden med konkurrenskraftiga företag med starka forsknings- och innovationsmiljöer, säger Peter Johansson.

De övriga delarna av regeringens satsning handlar om stärkta industriforskningsinstitut, framstående test- och demonstrationsmiljöer, satsningar för att stimulera investeringar i affärsidéer med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential samt standardisering.

- Detta är mitt i prick för vad det svenska innovationssystemet behöver, avslutar Peter Johansson.

Läs mer på regeringens hemsida här.