På spaning i Indien

Publicerad 18 februari 2016 Kontaktperson: Cecilia Warrol

Den största svenska industridelegationen någonsin har i veckan besökt Mumbai i Indien, i samband med den stora mässan Make in India Week, som sätter fokus på tillverkningsindustrin. Med på resan är även Cecilia Warrol, ansvarig för produktionsfrågor vid Teknikföretagen och programchef för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Cecilia Warrol på mässan Make in India Week.

Indien är en av världens mest snabbväxande ekonomier som med premiärminister Narendra Modi i spetsen nu storsatsar på sin industrisektor och ämnar skapa 100 miljoner arbetstillfällen i Indien.

Målet för Indien är att år 2030 vara det ledande industrilandet i Asien och världens tredje största ekonomi. Under mässveckan visar värdlandet upp sin potential inom design, innovation och hållbarhet och vilja till samverkan med andra starka industrinationer. Hållbarhet, innovation och produktionsutveckling är viktiga nyckelområden för industrin i Indien och Sverige har stor potential att bidra till utvecklingen och öka affärerna i Indien.

I den svenska affärsdelegationen ingår statsminister Stefan Löfven, samt ledande företrädare för AB Volvo, Scania, IKEA, ABB, Tetra Pak, Atlas Copco, m.fl. Sveriges paviljong är den största på Make India Week och premiärminister Modi medverkade på invigningen och träffade svenska företagsledare och Business Sweden.

Cecilia Warrol ser positivt på uppslutningen från Sverige och säger:

– Detta är ett viktigt led i vår omvärldsbevakning. Världen förändras och industrin med den. Omvärldsförändringar innebär drastiska omställningar i hur industriföretag ser på sina kunder och anställda, såväl som på sina tillgångar och resurser. Den globala konkurrensen påverkar i hög grad frågor om jobb och kompetens. Att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med andra länder och deras kulturer är därför avgörande och i Sverige är vi starka inom områden som Indien behöver bygga upp, som hållbar och flexibel produktion.

–Indien är och kommer under lång tid framöver att vara, en mycket viktig marknad för svensk tillverkningsindustri. Från Ericsson som har varit etablerade i Indien sedan början av 1900-talet, till Scania, som är en relativt ny aktör. Scania testar nu sin nya motor, som drivs av avfall, på den indiska marknaden, avslutar Cecilia.