Order- och produktionsnivå för juni månad

Publicerad 11 augusti 2016

Produktionen bromsade som väntat upp inom teknikindustrin under juni månad, då avslutet av gamla bilmodeller påverkar samtidigt som övriga delar av teknikindustrin mest står och stampar.

Tillbakagången för industrin som helhet påveras också av betydande nedrevideringar av den föregående månaden maj inom kemi och läkemedel. Årstakten för såväl maj som juni är därmed nära noll.

Efter nedgången för teknikindustrin är sammantaget order och produktion mer i balans och utsikterna för hösten är från nuvarande nivåer hyggliga, bland annat kan bilarna bidra fortsatt positivt även efter det stora lyftet tidigare.