Ökad flexibilitet efterfrågas av teknikföretag

Publicerad 31 oktober 2016

Ett flexiblare sätt att hantera anställning och lön skulle gynna Emve, ett svenskt familjeägt företag som utvecklar och tillverkar utrustning för att hantera rotfrukter, grönsaker och livsmedel. I dag väljer företaget i stället att hyra in personal samt att lägga ut uppdrag på underleverantörer vid arbetstoppar.

Caroline Andersson, vd Emve.

För två år sedan vek sig konjunkturen för Emve.

­- Förra året var ett tufft år för alla i vår bransch, berättar Caroline Andersson, vd.


I år har det lyckligtvis vänt, mycket tack vare en ökad investeringsvilja hos kunderna, som en följd av ökade priser på potatis och morot. När konjunkturen nu svänger uppåt och efterfrågan på företagets produkter blir allt större löser Emve den ökade produktionen genom att hyra in personal. Precis som de brukar göra vid arbetstoppar.

- Vi är restriktiva med att anställa ny personal. Vi hyr vid behov, och för att matcha en vikande konjunktur eller ökad prispress jobbar vi med att ta ner ställtiden för att producera våra maskiner, säger hon.

Hon ser att andra företag i branschen tänker och agerar på samma sätt. Minskade produktionstider och färre medarbetare är trenden. Emve har i dag 43 anställda, varav ungefär hälften är tjänstemän.

 

- Även om vi ökat omsättningen mycket de senaste åren så har vi inte ökat vår personalstyrka i relation till det. Tid är dyrt, säger Caroline Andersson.

 

­­- En större flexibilitet med möjlighet att visstidsanställa hade varit bra, det hade kunnat lösa den problematik vi och vår bransch har.

På Emve finns en lokal fackklubb och samarbetet fungerar bra. Lönesättning har inte varit någon het potatis. Däremot skulle Caroline Andersson välkomna en större flexibilitet i lönebildningen, som till viss del följer efterfrågan på företagets produkter.

 

­- Problemen kommer när vi måste följa lönesättningen enligt avtal vid dåliga tider. Det hämmar företagen, säger hon.

I stället önskar Caroline Andersson att löneökningar kunde vara mer förankrade i det företag man förhandlar i. Det kunde också ge en positiv effekt i lönekuverten när det är goda tider och stor efterfrågan.

Under det sekel som Emve funnits på marknaden har de breddat verksamheten och i dag levererar de till kunder över hela världen. Underleverantörer och konkurrenter som tillverkar likvärdiga systemlösningar finns i Holland, England och Tyskland.

 

- Men de som har lägre priser på maskiner har inte vår kompetens och förmåga att erbjuda en hel systemlösning mot kund. Personalen är vår resurs.