Nytt avtal täcker in tjänstebolag

Publicerad 8 mars 2016

För drygt två år inledde ÅF och Teknikföretagen diskussioner om möjligt medlemskap för ÅF. Resultatet blev Tekniktjänsteavtalet, som ÅF var med och utformade och som i dag runt 45 medlemsföretag är anslutna till.

Emma Claesson och Hanna Alsén.

Emma Claesson, HR- och kommunikationschef på ÅF, berättar att företaget var intresserad av Teknikföretagen av flera anledningar.

- Vi såg en stor fördel med att vara medlemmar i en organisation vars profil ligger närmare vår egen kärna och där våra kunder finns. Dessutom upplevde vi Teknikföretagen som en mycket proffsig organisation, säger hon.

Samtidigt passade inte Teknikavtalet ÅF på alla punkter.

- Sättet vi opererar på är annorlunda i och med att vi är ett tjänsteföretag.

Flera representanter från ÅF deltog i möten med Teknikföretagen för att få fram ett nytt avtal som riktar sig till tekniktjänsteföretag.

- Vi upplevde det som en mycket konstruktiv process där vi hade möjlighet att påverka, säger Emma Claesson.

Det nya avtalet skräddarsyddes för att passa tjänste- och konsultföretag, och i dag är det ca 45 medlemsföretag i Tekniktjänstearbetsgivarna som är den arbetsgivarorganisation som träffat avtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Tekniktjänstearbetsgivarna ingår, liksom Teknikarbetsgivarna i Teknikföretagen.

Det har skett en utveckling de senaste decennierna som innebär att bolag renodlat sin verksamhet till att fokusera på kärnan, och köper numera in både varor och tjänster i större utsträckning.

- Vi vill fånga upp de företag som erbjuder tjänster som är industrirelaterade, som teknikkonsulter och andra tekniktjänster som är verksamma inom till exempel teknikutveckling och industridesign, berättar Hanna Alsén, biträdande förbundsdirektör och ansvarig för avtalet hos Teknikföretagen.

Tekniktjänsteavtalet ligger nära övriga tjänstemannaavtal. En punkt som skiljer sig från teknikavtalet är att det finns en större flexibilitet för att kunna komma överens om saker lokalt och individuellt. Det finns också vissa skillnader i arbetstidsreglerna, där många tjänsteorienterade företag inte vill laborera med centralt fastställda arbetstidsbanker, som finns i teknikavtalet.

- De här företagen har enbart kollektivavtal med tjänstemannaorganisationerna eftersom de i princip bara har tjänstemän anställda, säger Hanna Alsén.

Vilka frågor är viktigast för tjänsteföretagen i avtalsrörelsen?

- De skiljer sig inte från teknikföretagens medlemsföretag i stort. För dem är det lika viktigt som andra inom industrin att kostnadsnivån hamnar rätt, och att avtalen ska vara mer flexibla, säger Hanna Alsén.

- Precis som övriga teknikbolag är prispress, löneläget och ökad internationell konkurrens viktiga områden för oss att bevaka, säger Emma Claesson.