Nya regler från Arbetsmiljöverket

Publicerad 9 mars 2016

Från och med den 31 mars 2016 gäller det nya regler som ska främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

 

De nya föreskrifterna ställer krav på ett förebyggande arbete, bland annat genom att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljörisker kopplade till arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska även upprätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Det finns redan i dag en föreskrift som hanterar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön; Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1). För de arbetsgivare som följer SAM-föreskriften innebär det nya regelverket endast ett fåtal nya skyldigheter.

Mot denna bakgrund utgör den nya föreskriften i första hand ett förtydligande av redan befintliga regler när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inklusive kränkande särbehandling.

– Frågorna ska, precis som alla andra arbetsmiljöaspekter, integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet så att organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker i verksamheten upptäcks och åtgärdas, säger Kresimir Iveskic som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen.

Genom denna föreskrift upphävs de allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), föreskrift om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) samt föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Innehållet i den sistnämnda föreskriften flyttas till större delen in i den nya föreskriften.

Vägledning

Den nya föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016 och i samband med det kommer Arbetsmiljöverket även att ge ut en vägledning. Tanken är att vägledningen ska tydliggöra hur arbetsgivarna kan tillämpa föreskriften.

Mer information

Mer information om föreskriften och dess innehåll kan du ta del av på Arbetsmiljöverkets hemsida. Myndigheten genomför även informationsträffar regionvis med anledning av det nya regelverket. Tider och platser finns på deras hemsida där du även hittar informationsträffarna i inspelade varianter. Läs mer på länkarna nedan.

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets pressmeddelande "Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft

Arbetsmiljöverkets pressmeddelande "Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö"

Har du ytterligare frågor, kontakta Kresimir Iveskic 08-782 08 98 eller Malin Nilsson 08-782 09 61.