Nya forskningssatsningar ska möta samhällsutmaningar – men vi saknar väsentliga delar

Publicerad 9 september 2016

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2017 höja anslagen för forskning med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Detta är förstås bra. Men vi saknar väsentliga delar. I satsningen saknas insatser för en ökad digitalisering helt för år 2017 och den planerade ökningen för 2018 och framåt är mycket måttlig, totalt 100 miljoner kronor.

Ingenjör

 

De satsningar som regeringen föreslår riktar in sig på den så kallade fria forskningen. Staten måste också satsa på forskning där företag, akademi och institut samverkar och som är behovsdriven. Företag har en avgörande roll i att leverera lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar.

Vi utgår från att regeringen kommer att återkomma med kompletterande förslag som inriktar sig på forskningsprogram som stöttar samverkan mellan akademi, institut och företag. Här har vi utmärkta erfarenheter från de strategiska innovationsprogrammen, bl.a. Produktion2030, som främst finansieras av VINNOVA. Det är sådan satsningar som på allvar kan bidra till att möta de stora samhällsutmaningarna!

Läs regeringens utspel på deras hemsida här.