Ny premiesats deltidspension IF Metall

Publicerad 19 september 2016 Kontaktperson: Charlotta Sundin

Fora administrerar inbetalningarna av deltidspensionspremier gällande Teknikavtalet IF Metall. I Foras datasystem är det endast möjligt att ha en premiesats per år. Finns flera olika procentsatser för premien under ett kalenderår beräknar Fora en genomsnittlig årspremie. Denna genomsnittliga årspremie kallas för jämkad premie.

 

Fora har nu räknat fram den jämkade premien för 2016, vilken kommer att vara 1,65 procent (premien var 1,5 procent fram t.o.m. 31 mars 2016 och fr.o.m. 1 april 2016 1,7 procent = jämkade premien för hela året blir 1,65 procent).

Höjningen av premien till deltidspensionsförsäkring var ett resultat av avtalsrörelsen 2016. Den framförhandlade höjningen blev 0,2 procent vilket var en del av det så kallade märket på 2,2 procent vilket gör att premien fr.o.m. 1 april 2016 är 1,7 procent.

Fora kommer med början i oktober 2016 skicka ut fakturor till våra medlemsföretag med den jämkade premien som grund. För frågor om fakturering och administration av försäkringarna kontakta Fora: 08-787 40 10, www.fora.se/deltidspension.

För frågor om lön, anställningsvillkor, hur och när en anställd kan begära att gå i deltidspension med mera, kontakta Teknikföretagen: 08-782 08 80.