Miljöpolitisk analys av regeringsförklaringen

Publicerad 23 september 2016 Kontaktperson: Elinor Kruse

Miljömålet giftfri miljö bromsar effektiviteten i industrin. Forsknings-, innovations- och näringspolitiken stimulerar tillsammans med strategin för hållbar konsumtion. Teknikföretagen sätter visst hopp till implementeringen av Agenda 2030 i Sverige och ser det som en möjlighet att utveckla samverkan mellan industri och politik för att möta de hållbarhetsutmaningar vi ser.

Elinor Kruse, Ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen.

Det är glädjande att regeringen Löfven har förstått hur viktig industrin är för Sverige och att de  satsar på smart produktion, digitalisering, cirkulär ekonomi och nya material. Teknikföretag stimuleras att leda teknisk utveckling mot en hållbar framtid genom innovation, smarta samarbeten mellan branscher och andra samhällsaktörer, industriell symbios och hållbar stadsutveckling. Innovation och industrinära forskning är en avgörande faktor för att nå miljömålen.

Men regeringsförklaringen är tunn på politiska initiativ för många av Sveriges miljömål.

- Det är förståeligt då miljömålssystemet inte har lyckats. De yttre miljöfrågorna är inte i fokus. Det är svårt att tjäna pengar på att nå flera av miljömålen på kort sikt. Miljömålssystemet bör utvecklas så att den globala frågorna omhändertas och att betalningsviljan för att nå miljömålen ökar. Stimulans och åtgärder som leder till att miljöfrågorna kan leda till nya affärer behövs, säger Elinor Kruse som är ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen och fortsätter:

- Arbetet mot att införliva FNs hållbarhetsmål i Sverige kan vara den väg som leder till detta. Säkerställ därför att industrin är en aktiv part i arbetet med de globala utvecklingsmålen. De svenska miljömålen kommer inte att nås till 2020 – Sverige behöver utveckla miljömålssystemet så det kan blir en trigger för att lösa de globala miljöproblemen där svenska teknikföretag är en del av lösningen.

Genom att fortsätta att utveckla tekniklösningar för hållbara städer och miljöteknikexport kan vi stärka Sverige, den globala miljön och bidra till att nå de svenska miljömålen. Men systemen för dessa frågor måste samordnas och de kommersiella aspekterna behöver utvecklas.

I regeringsförklaringen menar Stefan Löfven att det ska vara billigare att vara miljövän och dyrare att släppa ut. Det är en bra och rimlig princip, men i praktiken finns det många svåra fallgropar.

- Ett förbud och sanktioner för nedskräpning är svårt, men producentansvar för den som sätter produkten på marknaden är politiskt lättare. Producenterna äger däremot inte varan och kan inte rå över var den hamnar. Människor slänger skräp och sopor i naturen. Bilen i skogen. Förpackningarna i naturen. Eltandborsten i soppåsen som eldas upp i avfallsförbränningsanläggningen. Företagen blir den naturliga målgruppen för politiken för åtgärder och regler, men företagen har inte alltid det direkta ansvaret för den direkta skadan. Alla tre aktörer, producenter, myndigheter och konsumenter måste ta sitt ansvar för sitt agerande - det är avgörande för att på sikt lösa dessa frågor, menar Elinor Kruse.

Läs hela vår miljöpolitiska analys av regeringsförklaringen här.