Märket är satt - nya avtal för industrin

Publicerad 31 mars 2016 Kontaktperson: Anna Weihe

Industrins parter har ett nytt gällande avtal som också är märket för svensk arbetsmarknad. Idag har arbetsgivarna inom industrin nått en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017 med våra motparter.

Från dagens pressträff då det nya avtalet presenterades.

- Vi gick in med ambitionen att stärka konkurrenskraften och möjliggöra fler jobb i Sverige. Det är en viktig uppgift att bryta trenden där vi tappar verksamhet och arbetstillfällen till utlandet. Ambitionen ligger helt i linje med Industriavtalet men tyvärr nådde vi inte ända fram. Den överenskomna nivån, märket, är nu taket för arbetsmarknadens kostnadsökningar. Vi behöver nu sätta oss ner och analysera hur vi ska agera framöver, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

- Vi är besvikna att det inte gått att komma längre i förhandlingarna. Vi hade behövt möta den fallande globala tillväxten med en nedväxling av löneökningstakten för att främja medlemmsföretagens konkurrenskraft. Facken har fokuserat på vad andra kan tänkas acceptera och inte utgått från industrins konkurrenskraft i en global ekonomi, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

Industrins arbetsgivarorganisationer är:
Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TMF, TEKO samt BÄF.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Lööf, pressekreterare Teknikföretagen, tfn 072-523 25 80