”Längre utbildningar gynnar inte lärandet”

Publicerad 27 april 2016 Kontaktperson: Per Fagrell

I dag tenderar utbildningarna att bli allt längre, medan kunskapen föråldras allt fortare. Högskolan borde korta grundutbildningen och i stället erbjuda fler möjligheter till utbildning under hela livet, skriver representanter för tankesmedjan Digital Utmaning i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Teknikföretagens Per Fagrell som arbetar med kompetensförsörjning är en av representanterna i tankesmedjan och skribent av artikeln.

Per Fagrell arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen och är en av rådslagarna om utbildning och omställning i tankesmedjan Digital Utmaning.

Digitaliseringen skapar stora förändringar i samhället när automatisering och robotisering utvecklar både varu- och tjänsteproduktionen. Allt smartare system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter medan arbetskraften rör sig mot mer komplexa och kreativa uppgifter. Omställningstakten är hög, vilket ställer större krav på ständig utbildning. Ska vi lyckas anpassa arbetskraften till de snabba förändringarna måste vi ha ett utbildningssystem som medger lärande hela livet, inte bara de första 20 åren.

I dag lämnar tankesmedjan Digital Utmaning in en skrivelse till regeringen i form av ett kommitté­direktiv där vi föreslår en utredning för att i grunden bygga om det svenska systemet för högre utbildning så att det anpassas till en värld i snabb förvandling.

Utbildningssystemet med grundskola, gymnasium och efterföljande högskoleutbildning utgår från att kunskap som förvärvas under 12–20 år i ungdomen håller under hela arbetslivet. Grundutbildningen tenderar dessutom att bli längre, samtidigt som kunskapen föråldras allt fortare. Gymnasiets kortaste linjer är numera treåriga och högskolelinjerna, som förr normalt var tre år, är både fyra- och femåriga. Detta är troligen fel väg att gå. Högskolan borde korta grundutbildningen och i stället erbjuda fler möjligheter till utbildning under hela livet, som deltid parallellt med jobbet eller i regelbundet åter­kommande perioder på heltid.

Läs hela debattartikeln på svd.se här.