Kompetensförsörjning - Rekrytera tillsammans

Publicerad 11 januari 2016

Centrala Försvarsmaktsrådet, som Teknikföretagen ingår i, hälsar dig välkommen till konferensen "Rekrytera tillsammans - Hur hittar vi och rekryterar rätt kompetens och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå bättre effekt?" tisdagen den 26 januari i Stockholm. Syftet med konferensen är att titta närmre på möjligheterna att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans.

Åke Svensson, VD Teknikföretagen, är en av huvudtalarna under konferensen.

Dagen inleds av ÖB, general Micael Bydén och fortsätter sedan med föredrag, paneldebatt och workshops. Konferensen vänder sig till representanter från branscher, företag, organisationer, myndigheter, kommuner, universitet, högskolor och andra lärosäten.

När? 26 januari, kl 09.00 - 17.00.

Var? Hotell Scandic Ariadne, Södra Kajen 37, Stockholm.

Anmäl dig till forsvarskonferens@mil.se senast den 15 januari. Ange namn, befattning, organisation och eventuellt behov av specialkost. Konferensen är kostnadsfri.

Läs hela inbjudan och schemat för dagen här.

I Centrala Försvarsmaktsrådet ingår Teknikföretagen tillsammans med Försvarsmakten, Företagarna, IBM, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Handel, Sveriges universitet och högskoleförbund och Arbetsförmedlingen.