"KI:s bedömningar bygger på teoretiska modeller"

Publicerad 6 oktober 2016

Konjunkturinstitutet spår en allt starkare arbetsmarknad som bäddar för högre löneökningar och menar att nästa avtalsrörelse kommer att ske i en högkonjunktur. Teknikföretagen håller inte med. Till Dagens Industri säger Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom: "Det är få inom industrin som tycker att det är någon högkonjunktur. Industriproduktionen är på väg nedåt".

Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen.

- Tittar du på industrins verklighet så vore 3,5 procent vansinne för Sveriges konkurrenskraft, säger Anders Rune till Dagens Industri och betonar att den internationella efterfrågan är betydligt kyligare än läget på den inhemska svenska marknaden.

- KI:s bedömningar bygger på teoretiska modeller som står i kontrast mot industrins verklighet, avslutar Anders Rune.

Läs hela artikeln "Ordkrig om KI:s löneprognos" i Dagens Industri här.