”Jag önskar att vi kunde lägga mer tillverkning här hemma”

Publicerad 21 oktober 2016

Produktutveckling, marknadsföring och tillverkning hör ihop, men de höga lönenivåerna gör det omöjligt att bedriva all verksamhet i Sverige. Det menar Fredrik Jonsson, vd för elbusstillverkaren Hybricon, och manar till återhållsamhet i lönediskussionerna.

Fredrik Jonsson, vd Hybricon

Hybricon börsnoterades 2015. Företaget utvecklar och säljer elbussar som kan laddas på 3-5 minuter. Deras första helelektriska ledbuss har gått i trafik i Umeå sedan 2014. Hybricon befinner sig fortfarande i en uppbyggnadsfas och vd:n Fredrik Jonsson säger att man i första hand intresserar sig för den nordiska marknaden.

- Förutom Sverige märker vi av en ökad efterfrågan från Norge, där hållbarhetstänkandet blir allt viktigare.

Den största delen av Hybricons tillverkning utförs i Tjeckien, där verkstadslönerna är betydligt lägre än i Sverige. Vissa ingenjörstjänster köper man från Polen. Mer högteknologiskt utvecklingsarbete med batterisystemen till bussarna görs dock i Sverige.

- Jag önskar att vi kunde lägga tillverkning här hemma, men det skulle vi inte klara. De höga lönerna tvingar oss att göra så här.

Med mer ”sansade” lönenivåer skulle de svenska företagens konkurrenskraft tydligt kunna stärkas, menar Fredrik Jonsson och tar ett exempel:

- För oss skulle det innebära att vi kunde samla produktutveckling, marknadsföring och tillverkning på en och samma plats. Det skulle betyda mycket för kvalitetsarbetet och kompetensutbytet medarbetarna emellan – det finns ett stort värde i att en utvecklingsingenjör på enkelt sätt kan föra en dialog med medarbetare i produktion.

Det finns inte en risk i att ni skulle ha svårt att hitta personer med rätt kompetens ifall löneavtalet skulle landa på under 2 procent?

- Nej, eftersom vi befinner oss i en framtidsinriktad bransch är det många som vill jobba hos oss.

Fredrik Jonsson skulle gärna se en längre avtalsperiod än ett år. Det skulle göra det lättare att fatta större investeringsbeslut och att arbeta mer långsiktigt med utvecklingsfrågor. Det är inte ovanligt att tidspannet mellan första offert till sista leverans på en elbuss ligger på över ett år för Hybricon.