Intensiv och svår avtalsrörelse

Publicerad 17 februari 2016 Kontaktperson: Britt Nordström

Under gårdagen syntes Britt Nordström, chef Teknikföretagen Region Mitt, i olika mediainslag i samband med ett pressmöte om avtalsrörelsen.

Britt Nordström, chef Teknikföretagen Region Mitt.

Under pressträffen blev Britt Nordström bland annat tillfrågad av SVT Sörmland hur hon ser på motparternas krav på 2,8 procents lönehöjning.

- Vi tycker att det är en oansvarigt hög nivå och vi ser att lönehöjningarna borde ligga under en procent, kommenterar hon och avslutar med en nulägesrapport för avtalsförhandlingarna:

- Den är intensiv och den är svår. Det är så vi bedömer när vi sitter vid förhandlingarna för närvarande.

Ta del av inslagen här

"Tuff avtalsrörelse väntar" - Svt Nyheter Sörmland.

"Arbetsgivarna vill ha låga lönehöjningar" - P4 Sörmland.

"Arbetsgivare varnar för stökig avtalsrörelse" - Ekuriren.se.