Innovation och nytänkande i offentlig upphandling

Publicerad 1 juli 2016

Nu är det dags att använda innovationsupphandling för att främja ny teknik, utveckling och innovation på riktigt. I regeringens nationella upphandlingsstrategi som nyligen presenterats lyfter de fram denna potential. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.


I strategin lyfter regeringen fram vikten av att involvera potentiella leverantörer, branschorganisationer och andra aktörer i god tid innan kraven i upphandlingen utformas. Detta ser vi som en nyckelfråga. Regeringen pekar på samarbetet mellan Upphandlingsmyndigheten och Vinnova som ett sätt att främja detta. Teknikföretagen bidrar gärna i ett sådant arbete, det finns en stor kraft i att utgå från de innovativa lösningar som små och stora industriföretag kan bistå med.

- Det här är en välkommen målsättning som nu behöver följas upp med konkreta aktiviteter och beslut. Vi hoppas att denna ambition följs upp med uppdrag och prioriteringar till de myndigheter som regeringen har till sitt förfogande. Dessutom är det helt avgörande att kommuner och landsting på ett tydligt sätt prioriterar detta i de upphandlingar som de gör, säger Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling på Teknikföretagen.

- Storleken och kraften i offentlig upphandling gör att den både kan utveckla offentlig verksamhet och ge företag möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster och samtidigt få referenskunder. Detta kan bli win-win för samhälle och näringsliv, fortsätter Amelie von Zweibergk.

Teknikföretagen ser fram emot en fortsatt konkretisering av strategin och från oss är det några saker vi speciellt vill lyfta fram för fortsatt arbete. Dessa bygger bland annat på internationella erfarenheter:

  • Det behövs en kompetenssamling, dvs. resurspersoner som kan ge praktiska råd till upphandlande myndigheter.

  • Stöd i ledningen är centralt i och med att man tar en risk genom att tänka annorlunda. Alla projekt lyckas inte.

  • En ordentlig behovsanalys så att upphandlade myndighet verkligen är beredd att köpa det man efterfrågar och att relevanta krav och mål sätts för upphandlingen.

  • Det behövs särskilda resurser för den merkostnad det blir för myndigheter och kommuners/landstings arbete med innovationsupphandling.