Inget lyft i ekonomin

Publicerad 9 mars 2016 Kontaktperson: Bengt Lindqvist

Orderingången i Teknikindustri ökar i samma omfattning som under föregående kvartal. Efterfrågan har visserligen förbättrats för transportmedelsindustrin, men samtidigt har läget försämrats med minskad orderingång för maskin-, metallvaru- och den elektrotekniska industrin samt för leverantörer. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft är sammantaget i stort sett oförändrat jämfört med sista kvartalet i fjol.

 

– Konjunkturbarometern för första kvartalet återspeglar de senaste månadernas allt sämre internationella konjunktursignaler. Detta märks främst på tillverkare av investeringsvaror och samtliga grupper av leverantörer. Däremot är det som tidigare ett bättre affärsläge för transportmedelsindustrin där orderingången nu ökar i lite högre omfattning än föregående kvartal, säger Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist i en kommentar till rapporten.

– Med lägre aktivitet i Kina och s.k. tillväxtländer samt ett Europa som inte vill accelerera nämnvärt börjar läget bli bekymmersamt. Nu ser 2016 ut att bli ytterligare ett år av fortsatta svårigheter utom för några få storföretag, säger Bengt Lindqvist.

Undersökningen omfattar uppgifter från 556 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 589 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 procent säljs på exportmarknaden.

Ladda ner konjunkturbarometern här.

För mer information, kontakta:

Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70