Ingenjörsyrken och kompetens som arbetsgivare efterfrågar

Publicerad 30 augusti 2016

Den 28 augusti skrev Dagens Nyheter om de ingenjörsyrken som har störst jobbchans efter examen samt vilken kompetens som efterfrågas, enligt en studie från Sveriges Ingenjörer. Amelie von Zweigbergk och Per Fagrell från Teknikföretagen kommenterade resultatet i artikeln.

Ingenjör

 

Enkätstudien som Sverige Ingenjörer har utfört bland sina förtroendevalda i företag tyder på att svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens när de rekryterar ingenjörer. Färre än hälften, 48 procent, svarade att deras företag lyckades med att rekrytera rätt kompetens. 35 procent av de deltagande svarade att de inte lyckades.

Per Fagrell som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen menar att reultatet inte direkt pekar på att det råder brist på ingenjörer.

- Nej, det råder inte en generell brist, men lokalt och i en del branscher är det akut brist. Åk till Göteborg och fråga om du kan få tag på en ingenjör för fordonsbranschen – det är supersvårt. Det finns inget jättebehov av nyutexaminerade civilingenjörer, men det råder ett jättebehov av erfarna ingenjörer, kommenterar Per Fagrell.

Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling och verksamhetsansvarig kompetensförsörjning, poängterar att det inte nödvändigtvis är civilingenjörer som har lättast att få arbete. Gymnasieingenjörer har goda möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.

- Den som har en gymnasieutbildning på tekniksidan och som går med inriktning mot automation och mot it har väldigt lätt att få jobb, säger Amelie von Zweigbergk.

Läs hela artikeln med fler kommentarer från Amelie och Per samt studiens resultat i Dagens Nyheter här.