Industrins förutsättningar – i tider av lågräntemiljö, globalisering och digitalisering

Publicerad 19 september 2016

Industrins ekonomiska råd presenterar sin rapport den 3 oktober 2016. Efter seminariet hålls en presskonferens, där ledamöterna i IER finns tillgängliga för media. Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg avslutar seminariet.

 

Rapporten kommer att beskriva de makroekonomiska förutsättningarna som kan förväntas råda de kommande åren, och den undersöker även industrins konkurrenskraft och kompetensförsörjning utifrån strukturella skeenden såsom utvecklingen av globala värdekedjor och digitalisering. Samt analyserar industrins långsiktiga möjligheter att verka i Sverige.

Tid: måndag den 3 oktober 2016, klockan 11.30

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, lokal New York

Anmälan till pressträffen och/eller till seminariet: sara.andreasson@fikansli.se senast den 28 september

Industrins ekonomiska råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är; Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank och forskare vid KTH, Mauro Gozzo, managementkonsult och seniorekonom på Business Sweden, Juhana Vartiainen, ekonomie doktor, riksdagsledamot i Finland och Ola Bergström, professor Göteborgs universitet

PROGRAM – seminariet

08.45 Registrering

09.00 Inledning – Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen

09.05 Presentation av rapporten (IER:s ledamöter)

10.10 Kaffe och smörgås

10.30 Diskussion och frågor

11.15 Seminariet avslutas – Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Läs inbjudan från Industrirådet här.