Hota inte konkurrenskraften LO

Publicerad 12 december 2016

”Hota inte Konkurrenskraften LO”, är temat på den debattartikel Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg skrivit tillsammans med Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd, Transportföretagen, Anna-Karin Hatt, vd, Almega, Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Karin Johansson, vd, Svensk Handel och Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Avtalsförhandlingarna måste ge villkor som stärker konkurrenskraften för svenska företag på den globala marknaden. Svensk konkurrenskraft är under stor press och LO:s avtalskrav riskerar att urholka konkurrenskraften ytterligare. I debattartikeln presenteras fyra gemensamma prioriteringar inför avtalsrörelsen 2017:

- Sverige behöver lönenivåer som gynnar konkurrenskraften och tryggar jobben
- Förutsättningarna för företags- och medarbetarnära lönebildning måste öka
- Den globala konkurrensen måste mötas med större flexibilitet
- Vi behöver ingångslöner som sänker trösklar och ger möjligheter till fler jobb

Läs debattartikeln på Arbetet.se.