Högt svenskt kostnadsläge – trots svag krona

Publicerad 27 september 2016

Ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige har varit högre än i Västeuropa och euroområdet under en längre period. Trenden höll i sig även under 2015. Resulterat är ett högt svenskt kostnadsläge, trots att den svenska kronan nu är jämförelsevis svag.

 

Under 2015 var ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige 2,7 procent. Samtidigt var den 1,6 procent i Västeuropa och 1,8 procent i Euroområdet. Detta enligt Eurostat (LCI). Betraktas femårsperioden dessförinnan så var den svenska ökningstakten i snitt en halv procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet varje år under hela perioden.

- Företagens globala närvaro innebär att det inom ett och samma bolag i flera länder ofta finns likartade produktionsanläggningar – med jämförbar produktivitetsnivå. Arbetskraftskostnaderna är en av de viktigaste faktorerna i samband med bolagens beslut om var i världen produktion ska ske. Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

Kostnadsnivån i Sverige var 11 procent högre än i euroområdet under 2015. I jämförelse med övriga Västeuropa var den 5 procent högre. Trots att den svenska kronan nu är jämförelsevis svag är därmed det svenska kostnadsläget högt, vilket bidrar negativt till svensk konkurrenskraft.

Internationella jämförelser av kostnadsläget är viktiga för att sätta svenska konkurrensförutsättningar i relation till omvärldens. Därför analyserar Teknikföretagen varje år arbetskraftskostnadernas nivå och ökningstakt i olika europeiska länder samt i övriga OECD-området. Analysen avser tillverkningsindustrin och baseras på statistik från flera internationella källor.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-560 14 86