Ge elever rätt till heltidsstudier

Publicerad 5 juli 2016

Resultaten i svensk skola sjunker, färre tar examen, fler hoppar av eller går ut med ofullständiga betyg, omkring 30 procent av eleverna som påbörjar gymnasiestudier slutför inte utbildningen. Högskolan har också under flera år signalerat att de nyblivna studenterna på ingenjörsutbildningarna får allt svårare att klara studierna.

 

Samtidigt vittnar majoriteten av svenska företag att de har svårt att rekrytera medarbetare. Elever på nationella programmen i gymnasieskolan bedriver studier på heltid enligt skollagen. Inom industrin, och på arbetsmarknaden i övrigt, anses heltid vara 40 timmar i veckan. I skolan innebär heltid i genomsnitt hälften av tiden där eleverna har rätt till 20-23h undervisningstid per vecka.

Ambitionen måste vara att kraftigt höja resultaten i gymnasieskolan och aktivt arbeta för att fler studerande lyckas slutföra utbildningen på utsatt tid. I Almedalen måndagen den 4 juni 2016 belystes denna viktiga fråga i samband med Teknikcollege och Industrirådets seminarium.

Med för att diskutera och dela med sig av sitt perspektiv fanns Lena Hallengren (S) ordf. utbildningsutskottet, Christer Nylander (L) vice ordf. utbildningsutskottet, Maria Knutson Wedel vice rektor Chalmers, Helen Ängmo generaldirektör, Skolinspektionen, Anders Ferbe förbundsordförande IF Metall och Henrik Smedmark, kompetensförsörjning TMF, Grafiska Företagen.

”Det har med tiden man lägger ner på undervisningen att göra. Lärarledda tiden ligger mellan 20-23 timmar i veckan, dvs en normal halvtid för en yrkesarbetande. Eleverna behöver få mer undervisningstid för att ge alla elever samma chans till anställning och bra yrkesliv i framtidens industri” säger Anders Ferbe, Ordf IF Metall och Ordf Teknikcollege.

Ett sammanfattande PM kring undervisningstiden i gymnasieskolan finns att läsa på Teknikcollege hemsida här.