Framgångsrika resultat för Produktion2030

Publicerad 20 september 2016 Kontaktperson: Cecilia Warrol

Programmet Produktion2030 har varit aktivt under drygt tre år. I höst går 25 projekt i mål och det kommer finnas många intressanta resultat att ta del av. Resultaten kommer att publiceras löpande under hösten på www.produktion2030.se. Men vi kan redan idag lyfta fram några smakprov.

 

Produktion2030 har sedan 2013 investerat 95 Mkr i 30 st forsknings- och innovationsprojekt, varav 12 projekt haft ett särskilt fokus på digitalisering. Över 150 företag har medverkat i projekten, varav 125 har varit små företag. Företagen har framförallt bidragit med utmaningar, men även med personalresurser, utrustning, expertis och mycket mer.

För att öka tillgängligheten av ny kunskap och nya tekniker samarbetar Produktion2030 med Swerea IVF och regionala industrikluster som IUC och Automation Småland. Under hösten 2016 genomförs en rad workshops runtom i Sverige där forskare får möjlighet att demonstrera nya smarta lösningar för små företag och andra intressenter.

För att stärka kunskapsutvecklingen behöver utbildningar inom produktionsområdet utvecklas. Inom ramen för Produktion2030 bedrivs en nationell forskarskola i produktion där 130 doktorander idag är inskrivna.

- Forskarskolan har hittills delat ut 1500 högskolepoäng och på sex månader har antalet forskare inom produktionssidan nästan har dubblerats, berättar Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030.

Produktion2030 bygger på samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut. Resultaten från hela programmet ska på sikt komma alla till godo, och öka konkurrenskraften.

- Vi arbetar ständigt med att stärka vår samverkan med akademi och forskningsinstitut samt med andra organisationer på både nationell och internationell nivå.

Produktion2030 finns med på kartan när EU rankar lyckade initiativ inom produktionssektorn i Europa. (Se bild nedan) Vi är en bra bit på väg för Sverige ska bli förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

Läs mer om våra nya spännande projekt som drar igång under hösten på Produktion2030:s hemsida.