Fördubbla satsningen på digitalisering

Publicerad 21 april 2016

Regeringen måste lägga i ytterligare en växel för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Minst en fördubbling av de nyligen satsade 116 miljoner kronorna behövs. Sverige har ett gyllene tillfälle att positionera sig som ledande nation i konkurrensen om den avancerade industrin och skapa framtidens smarta tjänster.

Åke Svensson och Anna-Karin Hatt.

Genom ett stärkt och breddat uppdrag kan svenska forskningsinstitut bli navet för den breda samverkan som framtidens affärer och samhällsutmaningar kräver. Den nya organisation som instituten presenterar i dag skapar möjligheter som måste följas upp med tydliga och kraftfulla insatser i höstens forsknings- och innovationsproposition.

Innovativa idéer och kompetens efterfrågas mer än någonsin, men också förmågan att leverera de lösningar som kunderna kräver och förväntar sig. Snabb, billig, uppkopplad och säker teknik löser allt fler problem i vår vardag, både för företag och i människors interaktion med omvärlden. Kunden förväntar sig allt mer sömlösa lösningar i form av digitala tjänster som adderar värde till befintliga produkter eller tjänster men som också leder till nya affärsmodeller.

Idag skriver Teknikföretagens vd Åke Svensson tillsammans med Almegas vd Anna-Karin Hatt i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här.