Flexibla löneavtal ska rädda tyska metallindustrin

Publicerad 17 november 2016

Enligt Karsten Tacke, förhandlingschef på tyska Gesamtmetall, är den svåraste utmaningen för de europeiska industrierna just nu den snabba digitala utvecklingen. Den får konsekvenser för hela branschen. En av Gesamtmetalls åtgärder har varit att driva igenom flexibla löneavtal.

Enligt Karsten Tacke, förhandlingschef på tyska Gesamtmetall.

Tyskland är ett av få länder i Europa som kom ut ur den ekonomiska krisen relativt snabbt och som fortfarande fungerar väl. I år ligger den förväntade tillväxten på närmare 2 procent och nästa år på 1,5 procent.

- Vår arbetsmarknad har svarat med flexibilitet, även innan den ekonomiska krisen. Ja, faktiskt ända sedan lågkonjunkturen. Vi behövde ändra utvecklingen och vi gjorde det tidigt, säger Karsten Tacke.

Enligt honom möter Gesamtmetalls medlemsföretag väldigt olika utmaningar.

- Spridningen mellan våra medlemmar är stor. Det är också anledningen till att vi har insisterat på att få med öppna klausuler i löneavtalen. I de senaste avtalen, gjorde vi det möjligt för individuella företag att skjuta upp de överenskomna löneavtalen.

Den första delen, som gäller den stora summan i avtalet, kan skjutas upp i tolv månader av individuella företag. Den andra delen, alltså det som gäller för det andra året av löneavtalet, kan skjutas upp i tre månader på grund av ekonomiska svårigheter, till exempel likviditetskris.

- Detta har vi fått igenom för att kunna hjälpa företag som har svåra svårigheter. Vår önskan är att öka den här flexibiliteten.

Gesamtmetall har använt den här tekniken förut - och uppdaterade den inför det senaste löneavtalet. Enligt Karsten Tacke är denna flexibla löneökning ett allt viktigare verktyg att ta till när ekonomin är osäker.

- Fackföreningarna accepterade detta till slut, men det var tuffa förhandlingar. Risken att förlora affärer till utländska marknader är så stor att vi behöver ett flexibelt svar på löneökningarna. Och det förstår facken.

I Sverige har arbetsgivarorganisationerna har haft problem med reallöner som ökar mer än i konkurrentländerna, samtidigt som produktionen inte hänger med.

Karsten Tacke rekommenderar sina svenska kolleger att utbilda fackrepresentanterna och att försöka hitta en gemensam grund att stå på.

- Våra fackföreningar har god kunskap om industrin och de vet hur viktig den utländska exporten är för oss. Eftersom våra löneökningar är höga, så har vi också ett högt tryck på produktiviteten. Facken väl medvetna om att vi alltid är intresserade av att outsourca utomlands, för att sänka produktionskostnaderna.

Därför, menar Karsten Tacke, att det är viktigt att båda parter har en gemensam förståelse och grund att stå på för att kunna åstadkomma framgångsrika förhandlingar.

- Ett effektivt sätt är att placera representanter från såväl arbetsgivarna som fackföreningarna tillsammans i små grupper. Sedan får de försöka hitta gemensamma ståndpunkter, innan de riktiga förhandlingarna startar, säger Karsten Tacke.