”Fler svenskar bör plugga i utlandet”

Publicerad 9 juni 2016

Idag skriver Teknikföretagens Amelie von Zweigbergk om vikten av utlandsstudier bland studenter för att Sverige ska stå sig i den globala konkurrensen. Det gör hon tillsammans med Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.

Amelie von Zweigbergk (Chef Industriell utveckling och Verksamhetsansvarig Kompetensförsörjning Teknikföretagen) och Ulf Melin (Generaldirektör Universitets- och högskolerådet).

Betydligt fler svenska studenter måste ­studera utom­lands under sin högskoleutbildning. Internationell erfaren­het är en förutsättning för att vi ska stå oss i den globala konkurren­sen, menar Universitets- och högskolerådet och Teknik­företagen. Lärosätena måste bli bättre på att gynna utlandsstudier – för närvarande ligger vi långt efter andra länder i Europa.

Nu vid vårens terminsslut beräknas drygt 50 000 studenter ta examen från en högskole- eller universitetsutbildning i Sverige. Endast en liten del av dem har under utbildningen tagit chansen att studera utomlands – läsåret 2013/2014 var andelen bara 14 procent. Sverige ligger efter andra europeiska länder, och en bra bit under EU:s mål om att 20 procent av studenterna i Europa till år 2020 ska genomföra en del av sin utbildning i ett annat land. Enligt den senaste europeiska studentundersökningen Eurostudent har en betydligt större andel studenter i våra nordiska grannländer internationell erfarenhet jämfört med i Sverige. Hela 39 procent av studenterna i Danmark uppger att de har studerat eller praktiserat utomlands, i Finland är motsvarande andel 33 procent och i Norge 28 procent.

Till exempel är det bland de nyutexaminerade högskoleingenjörerna i Sverige endast 9 procent som har internationell erfarenhet i sin examen. Det är alldeles för få för ett land som Sverige, där den stora majoriteten av våra teknikföretag är verksamma på en global marknad. Inte minst digitaliseringen, som är helt global till sin natur, påskyndar en utveckling där fler medarbetare behöver ha med sig en inter­nationell erfarenhet redan när de börjar arbeta. Det gäller inte bara de stora teknikföretagen utan i lika hög utsträckning mindre företag, som ofta spelar en viktig roll som teknikbranschens nytänkare och förnyare. Inter­nationell erfarenhet bland landets ingenjörer är helt avgörande för att behålla och stärka alla dessa företags konkurrenskraft.

Läs hela debattartikeln på SvD Näringsliv här.