Fler kvinnor till teknikjobb

Publicerad 1 juli 2016 Kontaktperson: Anna Weihe

Trots satsningar för att öka unga kvinnors intresse för teknik är det fortfarande betydligt färre kvinnor än män som blir ingenjörer.

Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling på Teknikföretagen.

I rapporten På ingenjörsfronten intet nytt, har cirka 8 000 ungdomar mellan 14-25 år har fått svara på frågor om deras egna och andras val av och tankar kring utbildning och yrkesliv – med fokus på just tekniska ämnen och yrken. Syftet med rapporten är att belysa och förstå problemet från många håll, men också för att hitta möjlighetsområden.

– Vi kan konstatera att det finns mycket att arbeta med. Dels när det gäller att stärka tjejers självförtroende inom tekniska ämnen, men också att få tekniska utbildningar att upplevas som mer attraktiva, breda och tillgängliga för alla, oavsett kön, säger Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling på Teknikföretagen.

Rekryteringen till teknikbranschen går inte tillräckligt snabbt, trots en rad initiativ att locka fler till teknikutbildningar och trots att arbetsgivare inom teknik- och industriområdet skriker efter kompetenser ökar. Svenska industri- och teknikföretag har stor betydelse för landets samhällsekonomi och välfärd. För att den ska kunna fortsätta bidra till landets tillväxt krävs kompetenta medarbetare med hög teknisk kompetens, och då måste basen breddas.

– Som en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer har vi på Teknikföretagen ett delansvar i denna fråga, vilket också innebär att vi har möjlighet att driva debatt och påverka utvecklingen. Vi tvivlar inte på att det finns fler teknikintresserade tjejer (och killar) än de som idag söker sig till teknikprogrammen. Men för att förstå varför så många fortfarande inte väljer teknik, och varför utvecklingen går så långsamt, behöver vi bli bättre på att lyssna på och förstå ungdomarna själva, säger Amelie von Zweigbergk.

För att kunna lyckas med förändringar på bred front krävs ett utökat samarbete mellan olika organ och på olika nivåer i samhället. På Teknikföretagen jobbar vi därför för att utvidga och förstärka kopplingen mellan utbildning och näringsliv. En ökad samverkan mellan företag och skola är nödvändig för att eleverna ska få en relevant och högkvalitativ utbildning och därmed göra dem bättre rustade för ett framtida yrkesliv.

- Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kriskommission och titta på hur vi kan få in fler tjejer på teknikprogrammen, säger Amelie von Zweigbergk.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Anna Lööf, Pressekreterare, 0725-232580.