Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion

Publicerad 29 september 2016

Produktion och produktionsnära tjänster sysselsätter cirka 1 miljon människor i Sverige. Tillverkningsindustrin svarar för cirka 43 procent av svensk varuexport. I debatten framhålls ofta att det är nästintill omöjligt att driva produktion i högkostnadslandet Sverige. Men vi har trots detta många framgångsrika tillverkningsföretag.


Vad är det som gör att många företag fortsätter att producera i Sverige? Hur har de i den tuffa internationella konkurrensen lyckats bli ledande inom olika produktsegment? Vilka styrkor bygger svenska tillverkningsföretag på?

Den Svenska Flaggskeppsfabriken är ett projekt som drivits av Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. Projektet har arbetat för att stärka svensk produktion genom erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion.

Den 28 september hölls ett seminarium om rapporten, och nu går det att ladda ner den. Rapporten Flaggskeppsfabriken lyfter fram lärdomarna från projektet och vilka framgångsfaktorerna är för en konkurrenskraftig produktion i Sverige. Ladda ner rapporten här. Dessutom finns metodbeskrivningen ”Flaggskeppsmetodiken” att ladda ner här.

Nedan kan du se webbsändningen från seminariet.