Fackets krav försvagar konkurrenskraften

Publicerad 28 oktober 2016

- Industriavtalets huvudsyfte är att parterna tillsammans ska stärka industriföretagens internationella konkurrenskraft. Trots det ställer facken krav på kostnadsökningar som skulle försämra konkurrenskraften och hotar jobben. Det säger Teknikföretagens VD Klas Wåhlberg.

Klas Wåhlberg

Trenden är tyvärr entydig. De senaste 10 åren har 120 000 industrijobb försvunnit. Det är ohållbart att våra arbetskraftskostnader fortsätter att öka snabbare än i omvärlden. Fakta är att arbetskraftskostnaderna för industrin i Sverige har ökat snabbare än våra konkurrenter i Europa. De senaste fem åren har vi ökat arbetskraftskostnaderna här 0,3 – 0,5 procent mer per år än konkurrenterna. Det finns bara fyra länder i EU har högre kostnader än Sverige. Samtidigt lider exportindustrin av låg tillväxt och efterfrågan, låg produktivitet, svagare investeringar. Att år efter år kräva att reallönerna höjs utan att vi har åstadkommit produktivitetsförbättringar är destruktivt och skapar onödig utslagning.

För att reallöneökningar inte ska leda till färre jobb inom industrin måste vi först åstadkomma förbättringar så att företagens betalningsförmåga ökar. Det finns förutsättningar för en positiv utveckling för svensk industri. Vi har världsledande företag, kompetenta medarbetare och avancerad teknik. Facken måste inse att många andra länder också kan erbjuda dessa goda förutsättningar men till lägre kostnader. Därför är det avgörande att vi nu bryter trenden med högre löneökningstakt än omvärlden.

- Vi måste i industriavtalets anda stärka industrins konkurrenskraft. I praktiken innebär det att Teknikföretagen motsätter sig fackens krav. I avtalsförhandlingarna måste vi ta ansvar och skapa rätt förutsättningar, säger Anders Weihe Teknikföretagens förhandlingschef.