"Fackens krav hotar industrin"

Publicerad 1 november 2016

Idag skriver vi en replik i SvD debatt tillsammans med industrins åtta andra arbetsgivarorganisationer med anledning av de avtalskrav facken inom industrin presenterade 28 oktober.


"På SvD debatt 28/10 motiverar Facken inom industrin sina avtalskrav på 2,8 procent med att konkurrenskraften klarar detta och att inflationsmålet måste följas. Men den enda parameter som räknas för industrin är den internationella konkurrenskraften och där talar siffrorna ett tydligt språk. Vi har en negativ trend som måste brytas. Arbetskrafts­kostnaderna i Sverige har under flera år stigit 0,3–0,5 procent mer per år än i våra viktiga konkurrent­länder. Samtidigt har 120 000 industrijobb försvunnit de senaste tio åren.

Vi måste alltså stärka den internationella konkurrenskraften. Det tjänar medarbetarna på, det tjänar företagen på och det tjänar vårt exportberoende land på. Facken måste inse att även om Sverige har världsledande industriföretag, kompetenta med­arbetare och avancerad teknik finns motsvarande förutsättningar även i många andra länder. Därför blir kostnadsfaktorerna i många fall avgörande. Det enda sättet att bryta denna trend är att sluta höja arbetskraftskostnaderna mer än omvärlden.

Det är inte försvarbart att år efter år kräva att reallönerna höjs utan att vi har åstadkommit mot­svarande produktivitetsförbättringar och en ökad intjäningsförmåga hos exportindustrin. Det är destruk­tivt, skapar onödig utslagning och är inte det Sverige behöver. Vi måste alltså hantera att våra arbets­kraftskostnader är för höga i internationellt perspektiv och träffa avtal som stärker konkurrenskraften hos exportföretagen. Då får vi ökade investeringar, nyföretagande, sysselsättning, marknadsandelar och ökad välfärd och välstånd i Sverige."

Läs hela inlägget här.

Undertecknande är:
Anders Weihe vd, Teko, Sveriges textil- och modeföretag
Arne Sehlström vd BÄF, Byggämnesförbundet
David Johnsson vd TMF, Trä- och möbelföretagen
Jonas Hagelqvist vd, IKEM, Innovations- och kemiindustrierna
Klas Wåhlberg vd, Teknikföretagen
Lena-Liisa Tengblad vd, SLA
Marie Söderqvist vd, Livsmedelsföretagen
Per Hidesten vd, Industriarbetsgivarna
Ravindra Parasnis vd, Grafiska företagen