Exporten, infrastrukturen och transporterna – vid vägs ände?

Publicerad 7 juli 2016

Med små medel går det att göra stora förbättringar i transportinfrastrukturen som får betydelser för både näringslivets godstransporter och pendlingstrafiken för att människor ska kunna resa till och från jobbet. Har politiken förstått transporternas betydelse för jobben och tillväxt?

 

Med utgångspunkt från olika delar av Sverige diskuterade politiker och företag både utmaningar och möjligheter för transportinfrastrukturen för bättre konkurrensförutsättningar vid ett seminarium i Almedalen på Industriområdet.

En rykande färsk rapport av Teknikföretagen och Transportföretagen visar att med relativt små medel går att möta stora behov av förbättringar. Rapporten beskriver utifrån tre olika regioner hur både lokalt och regionalt näringslivsklimat påverkas av tillgång till effektiv infrastruktur. Sverige kan med relativt små medel uppnå stora vinster genom att skapa effektivare flöden. Som jämförelse finns en internationell utblick – vad gör andra länder bättre, som vi skulle kunna ta till oss? Vilka insatser behövs för att stärka infrastrukturen och effektivisera transporterna så att företagen kommer närmare sina kunder, klarar av kompetensförsörjningen och ökar lönsamheten?

De regionala representanterna på seminariet från Västerbotten, Dalarna respektive Blekinge välkomnade rapportens innehåll och slutsatser.

Bland slutsatserna återfinns bland annat otillräckliga och missriktade infrastruktursatsningar, planering som bättre värderar bättre godstransporterna och att för att åstadkomma näringslivets behov av kompetensförsörjning krävs bättre pendlingsmöjligheter.

Ladda ner rapporten Vägen till nyindustrialisering - De svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv här.