Ett viktigt och tydligt steg mot en modern trygghet på arbetsmarknaden

Publicerad 14 oktober 2016 Kontaktperson: Anders Weihe

Teknikföretagen har länge sett behovet av en moderniserad trygghet på arbetsmarknaden. Med reformgruppen ”Arbete och ansträngning ska alltid löna sig” som ska se över hur lagen om anställningsskydd kan reformeras, har Moderaterna nu tagit ett viktigt och tydligt steg i rätt riktning.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

- Det är bra att Moderaterna nu har ändrat inställning och driver kravet på ett reformerat anställningsskydd. Lagen behöver reformeras i grunden, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen och fortsätter:

- En ny lag om anställning måste utformas så att en anställning är attraktiv både för företagen och den anställde. Idag vill många företag inte anställa eftersom risken upplevs mycket hög. Samtidigt måste de anställdas trygghet och möjligheter att skaffa nya arbeten tillgodoses. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden innebär att fler kan hitta rätt plats vilket skapar både produktivitet och karriärmöjligheter samt ger utrymme för unga och nyanlända att etablera sig i arbete, vilket idag är ett jätteproblem.

Teknikföretagen sitter på stor kunskap om vilka problem som finns runt LAS, både ur våra medlemsföretag och deras anställdas perspektiv. LAS skapar hinder och ger inte trygghet och är därmed kontraproduktiv ur både arbetstagar- och arbetsgivarsynvinkel. Våra 3900 medlemsföretag vittnar om att dagens globala ekonomi och arbetsmarknad ställer höga krav på förändringar av reglerna på vår inhemska arbetsmarknad.