En trend som måste brytas

Publicerad 11 november 2016

I ett antal debattartiklar på temat ”en trend som måste brytas” skriver företrädare för Teknikföretagen om det ohållbara i att vi har en högre löneökningstakt i Sverige än våra viktiga konkurrentländer.


”Det är mycket som står på spel i avtalsrörelsen. Bilden av Sveriges teknikföretag varierar mellan stora exportframgångar, nya innovationer och stora varsel. Men trenden är tyvärr entydig. De sista 10 åren har 120 000 industritjänster försvunnit. Teknikföretag drar ner i Sverige och expanderar samtidigt utomlands. I våra medlemsföretag är det idag nästan 300 000 anställda i Sverige och fler än 600 000 anställda utomlands.

I mer än 150 år har vi dragit nytta av framgångar på internationella marknader. För ett litet land med några få miljoner invånare har det varit helt avgörande. Vi kunde snabbt gå från en av Europas fattigaste jordbruksekonomier till ett av världens mest utvecklade industri- och tjänstesamhällen.

Men det är inte längre några få I-länder som har monopol på innovation och högteknologiskt kunnande. Idag är företagen delar av globala värdekedjor där det är lätt att byta ut en mindre lönsam länk mot en mer lönsam i ett annat land. Och när tillgången på kompetens och teknik finns över nästan hela världen, spelar kostnader, flexibilitet och närheten till marknaderna en allt större roll.

Pratet om högkonjunktur i Sverige leder fel. Vi har en helt exportberoende ekonomi och har haft en mycket svag utveckling av produktiviteten. Sverige kan aldrig gå i annan takt än våra exportföretag. Exporten svarar för knappt hälften av vår BNP och resten är inhemska, skyddade sektorer eller skattefinansierad verksamhet. Även om motsatsen vore bekväm kommer vi aldrig att kunna leva av att beskatta varandra.

Därför måste vi fokusera på det ohållbara i att våra arbetskraftskostnader under lång tid har ökat snabbare än i omvärlden och att förutsättningarna på den globala marknaden är dåliga. I dag kostar en medarbetare i industrin 352 kronor per timme i Sverige. Bara fyra länder i EU har högre kostnader än Sverige. Vi ligger elva procent över genomsnittet för euroområdet, 33 procent högre än Storbritannien och vi har nästan fyra gånger högre arbetskraftskostnader än ett land som Estland. Samtidigt har produktiviteten utvecklats svagt i Sverige."

Läs hela debattartiklarna på dessa länkar:

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/en-trend-som-maste-brytas

http://www.na.se/orebro-lan/snabb-loneokning-en-trend-som-maste-brytas

http://kkuriren.se/asikter/debatt/1.4482487-en-trend-som-maste-brytas

http://nwt.se/asikter/debatt/2016/10/29/en-trend-som-maste-brytas

http://www.jnytt.se/article/en-trend-som-maste-brytas/

http://www.vlt.se/opinion/debatt/teknikforetag-drar-ned-i-sverige-och-expanderar-utomlands

http://www.bt.se/debatt/ar-facken-beredda-att-ta-ansvar-for-valfarden/

http://www.folkbladet.nu/1724520/debatt-hog-lon-daligt-for-exporten