En smart handlingsplan för smart industri

Publicerad 20 juni 2016 Kontaktperson: Peter Johansson

Den första handlingsplanen för regeringens strategi för Smart industri har nu presenterats. Flera viktiga åtgärder finns med, inte minst med fokus att stimulera digitaliseringen av svensk industri. Regeringen kommer bland annat ge Vinnova i uppdrag att stärka förmågan till samverkan mellan större industriföretag och unga mindre företag. Teknikföretagen ser en stor potential i att stimulera ett sådant samarbete.

Peter Johansson, verksamhetsansvarig Forskning & innovation på Teknikföretagen.

Regeringens 45 åtgärder täcker in flera viktiga områden såsom kompetensförsörjning, hållbar produktion och innovation. Bland förslagen finns en nationell funktion för Testbädd Sverige. Detta är något som Teknikföretagen särskilt vill lyfta fram.

- Test- och demonstrationsmiljöer kan ge det svenska innovationssystemet den attraktionskraft som behövs för att ge förutsättningar för globala företag att förlägga delar av sin forskning och utveckling till Sverige, säger Peter Johansson, verksamhetsansvarig Forskning & innovation på Teknikföretagen.

Vi vill också uppmärksamma regeringens avsikt att ge ökat fokus på innovationsupphandling i den nationella upphandlingsstrategin. Regeringen kommer även att genomföra en satsning för att främja användning av innovationsupphandling genom stöd till beställare.

- Teknikföretagen stödjer regeringens fokus på innovationsupphandling som en kraft att driva teknik, nya funktioner och innovation i företag – som samtidigt leder till bättre lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Det är en bra ambition där vi särskilt vill lyfta fram vikten av att involvera teknik- och kunskapsintensiva företag i ett tidigt skede, säger Peter Johansson.

Läs hela handlingsplanen här.