Jobben och exporten i en orolig omvärld – en gemensam ekonomiprognos för industrin

Publicerad 16 november 2016

Industrins chefekonomer, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, IKEM samt Teknikföretagen, ger sin samlade bedömning av läget och utsikterna för industrin i Sverige. Se presskonferensen på Svt.se. Tillväxten i relevanta exportmarknader bromsar in eller ligger kvar på en historiskt låg nivå under 2017. Det innebär stora utmaningar för svensk industri. Samtidigt har arbetskraftskostnaden stigit mer i Sverige än i viktiga konkurrentländer. Det har kostat 120 000 industrijobb på tio år.

Se pressträffen på Svt.se här.

Medverkande:

Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen och IKEM – Innovation- och kemiindustrierna 
Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna
Mathias Ternell, Jernkontoret
Anders Rune, Teknikföretagen
Lars Jagrén, Unionen
Lars Jagrén, Unionens chefekonom, belyser fackliga perspektiv.

Moderator: Per Braconier, Industriarbetsgivarna