Smarta elnät från ÅF

Publicerad 20 oktober 2016 Senast uppdaterad 19 oktober 2016

ÅF är ett teknikkonsultbolag med branschexperter inom energi och flera omkringliggande branscher, samt är produktutvecklare och tekniska experter. ÅF ser på digitaliseringen av energisektorn som ett smörgåsbord av innovativa tekniska lösningar och kan tack vare sin kompetens föra över kunskap, skapa unika lösningar och mervärde mellan olika branscher. ÅFs mål är alltid att skapa ett stort kundvärde.


I IVA-projektet VägVal el har ÅF bland annat utrett möjligheterna för framtidens förändringar av elnäten. När mer el från vindkraft och sol fasas in i elsystemet blir elnätens utformning avgörande för att säkra elförsörjning och elproduktion. Med smarta elnät kan elnätets komponenter bättre övervakas och styras. IT- och kommunikationsteknik medför att elanvändningen blir mer flexibel och även kan anpassas till lokala elnät vid hög strömbelastning. Genom högre flexibilitet möjliggörs också en elanvändning som timme för timme följer de varierande priserna på el – detta ger en tydlig kund och samhällsnytta. Genom detta används mer el när priset är lågt och mindre när priset på elmarknaden är högt. Det ger också möjlighet för uppkopplad hemelektronik som kan få information om kommande elpriser på timbasis.

Med smarta elnät kan också elnätets komponenter styras och övervakas på ett mer effektivt sätt. Allt fler kopplingsapparater kan fjärrstyras vilket minskar avbrottstiden. Ett exempel är på detta är kylning av luftledningar, som beroende på temperatur kan belastas med olika mycket ström. Med smarta elnät kan kylningsvariationerna förutses och därmed kan ledningarna utnyttjas mer optimalt.

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter måste vi ”tänka utanför boxen” och kombinera branscher och tekniker på ett nytt sätt menar ÅF. Ett exempel på vad det skulle kunna innebära, och som ligger en bit fram i tiden, är att med styrning och smart teknik låta elbilar fungera som en ny form av distribuerade energilager i elsystemet. Elbilsägare skulle kunna upplåta en del av sin batterikapacitet till en elproducent som då ges möjlighet att lagra eller sälja överskottsel från variabel elproduktion till bilägare vars bil är uppkopplad och därmed optimera utnyttjandet av tillgänglig el.