GE levererar intelligenta kraftverk, distributions- och transmissionsnät

Publicerad 20 oktober 2016

General Electric (GE) är leverantörer av produkter och fullständiga lösningar inom bland annat energiteknik. GE har en vision om att leverera kompletta intelligenta kraftverk, distributions- och transmissionsnät som tack vare digitalisering är fullt integrerade i elsystemet och kan bidra till  en mer kostnadseffektiv och hållbarar energisektor . Dessa intelligenta lösningar möjliggör automatisk styrning av kraftverk mot parametrar så som exempelvis elpris, elkvalitet och behov av underhåll. Detta skapar bättre förutsättningar att få ett hållbart, leveranssäkert och kostnadseffektivt elsystem.

Potential för kolkraftverk (inte aktuellt i Sverige men har störst potential).

Ett kraftverk (vattenkraftverk, värmekraftverk, kraftvärmeverk, vindkraftverk etc.) som är digitaliserat kommer att vara mer flexibelt för att möta förändringar i produktionsbehov (snabbare starter och lastnedgångar) och ha bättre tillgänglighet och lägre produktionskostnader baserat på konditionsbaserat underhållsarbete (istället för preventivt eller avhjälpande underhållsarbete som görs idag) och mindre bränsleåtgång/högre verkningsgrad. Digitalisering handlar både om att använda befintlig data/information från anläggningarnas styrsystem och ny data/information från nya sensorer i anläggningarna för att utveckla smarta applikationer som optimerar drift & underhåll av denna infrastruktur. Den intelligenta infrastrukturen accepterar också dynamiska överbelastningar under korta perioder och behovet av kostsam kapacitetsutbyggnad av elnätet och elproduktion minskar vilket är en stor samhällsnytta.

GE som är både teknikleverantör för energiindustrin och ett software bolag, med 14 000 anställda som jobbar med mjukvara för digitalisering, erbjuder inte bara ”molnlösningar” för insamling av strukturering av ”big data” utan också utveckling av de smarta applikationer som ger kostnadsreduktioner, flexiblare drift och ökad tillgänglighet för anläggningar. GE har sedan ca 10 år tillbaka ett av världens störta molnlösningar för ”big data”/Industrial Internet som heter Predix® som introducerats för andra industriella applikationer som t.ex. flygmotorer, lokomotiv, fartygsdieslar etc. Med dessa tidigare erfarenheter från digitalisering/IoT lanserar nu GE digitaliseringslösningar för energiindustrin.

Enligt GE är den avgörande parametern för att detta ska ske att kraftbolag & distributionsbolag får rätt incitament i en framtida marknadsmodell som inte bara ger intäkter för producerad elenergi utan också för tillgänglig effekt för marknaden och andra nödvändiga tilläggstjänster för nätstabilitet. Dessutom måste prissignalerna släppas ut till slutkonsumenten av el som skall ges möjlighet att teckna avtal med tim- eller realtidsdebitering. Slutkonsumenten kan då med elpris/(och eventuellt leveranssäkerhet) som styrparameter optimera sin elförbrukning för att digitaliseringens fulla potential skall komma samhället till nytta. Incitamentet för slutkunden är givetvis att reducera sina elkostnader. Sist men inte minst är det attityd & företagskultur som avgör om digitaliseringslösningar kommer att kunna implementeras snabbt och framgångsrikt i företag. Konservatism , ”så här har vi alltid gjort” mentalitet kommer troligen vara de största utmaningarna för implementeringar.

”Digital twin” av ett gaskombikraftverk. Genom att simulera drifttillstånd i ett ”digital twin” kraftverk kan man förutsäga vad som händer med anläggningens prestanda och servicebehov som sedan kommer det ”verkliga kraftverket” till nytta.


”Digital wind power farm” som gör att varje enskilt vindkraftverk optimerar sin drift baserat på de styrparametrar som ges, t.ex. verkningsgrad, effekt eller minimerat underhållsbehov etc.