NIBE styr värmepumpar mot grön el och lägre energikostnader

Publicerad 20 oktober 2016

NIBE är en innovativ leverantör av värmepumpar, varmvattenberedare och systemlösningar för inomhuskomfort. Uppvärmning och varmvatten utgör en stor del av hushållens totala energianvändning där värmepumpar ger en stor möjlighet till energibesparing. Fler och fler produkter blir uppkopplade tack vare den snabba utvecklingen av ”Internet of Things”, där värmepumpen blir en naturlig och väsentlig del att integrera i det digitala hemmet för optimering av både komfort och energianvändning.

NIBE Uplink – en del av dit smarta hem med möjlighet till Smart Price Adaption och 3:parts integration via publikt API.

För att integrera värmepumpen i det digitala hemmet har NIBE sedan 2012 erbjudit en molntjänst, NIBE Uplink, vilket idag är standard i NIBE:s värmepumpar. En tjänst som kontinuerligt utvecklas där bland annat Smart Price Adaption (SPA) lanserades 2013. SPA är en funktion som med ett timprisabonnemang hos din elleverantör och NIBE:s smarta algoritmer anpassar elförbrukningen av ditt värmesystem utifrån såväl husets värmebehov som aktuellt elpris från den nordiska elhandelsmarknaden, NordPool Spot.

Med SPA är den stora nyttan att möjliggöra lägre elkostnader, beroende på hur stor del det rörliga elpriset utgör av det totala elpriset per kWh, samt ytterligare bidra till ett hållbart samhälle tack vare minskad användning av miljöbelastande el. Detta genom att låta värmepumpen gasa/bromsa driften utifrån elpriser och värme/varmvattenbehov.

När elpriset är lågt kan man tänka sig att grön el som till exempel vind och sol utgör en stor del av samhällets behov tillskillnad från vid kalla vindstilla dagar då andra energikällor behöver startas upp för att täcka behovet. Att då tidigarelägga eller fördröja värmepumpen ger då både miljö- och ekonomiska fördelar där elleverantörerna kan spegla sina konsumtionsönskemål via elpriserna på Nordpool Spot. Eftersom värme och varmvatten är en stor del av hushållets energibehov blir det naturligt för kunden att använda den kostnadsfria tjänsten Smart Price Adaption men skulle andra Smarta Hem-system , från tex elbolag, vilja interagera med värmepumpen är det möjligt att använda det API som finns för NIBE Uplink.

Just ett publikt API för NIBE Uplink utvecklades och lanserades 2016. Ett API är publikt gränssnitt som möjliggör för olika aktörer att integrera sina enheter med information från värmepumpen för ytterligare komfortförbättring och energibesparing där värmepumpen är en central del. Förutom att styra användningen mot minskad miljöbelastning är det även möjligt att låta Smarta Hem-system kommunicera med NIBE Uplink, t.ex. när du inte är hemma, så att din värme- och varmvattenproduktion kan justeras (ut)efter behovet och på så sätt minska onödig uppvärmning och energianvändning.