Konfigurering och kontroll över fastigheter med Regin

Publicerad 20 oktober 2016 Senast uppdaterad 19 oktober 2016

Regin utvecklar produkter och system som skapar en god inomhuskomfort i både stora och mindre fastigheter. Inom många sektorer har man kommit väldigt långt med digitaliseringsprocessen och fastigheter har varit uppkopplade under lång tid. Då automationssystem i stora fastigheter är affärskritiska är det avgörande att alla integrationer görs mot tillförlitliga system och att tekniken är säker att använda. Idag har den trådlösa tekniken förbättrats och kan hantera fastigheters olika förutsättningar.


Det finns oändligt många enskilda lösningar som kan utvecklas om data som genereras genom sensorer och utrustning i externa system skulle vara tillgänglig. Den skulle bl.a. kunna användas för att dokumentera och analysera utrustningens prestanda, produkternas kvalitet och för att ge förutsättningar för flexibla system som kan anpassas till ändrade förutsättningar och interagera med människor i fastigheter.

Regin arbetar med att utveckla den trådlösa WiFi baserade teknologin. En lösning som Regin redan idag kan presentera är CLOUDigo, som är första steget till att trådlöst koppla regulatorer till en molnlösning. Detta möjliggör enkel konfigurering och kontroll över fastighetsbeståndet. Nästa steg är att skapa kopplingar till andra typer av databaser.

Ett ytterligare nutida exempel är ett projekt mot energibolag där man utvecklat appar för villaägare. Syftet är att ge kunden möjlighet att själv styra sin energianvändning genom att aktivera olika energibesparingslägen. I ett större perspektiv skulle Regins produkter kunna möjliggöra att en fastighetsägare t.ex. skulle kunna interagera med ett fjärrvärmenät och anpassa energianvändningen i sin fastighet till den tillfälligt rådande belastningen. Genom intelligent teknik kan fastigheter och energikällor samspela samtidigt som hänsyn tas till individers beteendemönster.

Det skulle kunna vara möjligt att hitta förhållanden där man exempelvis kan låta energileverantörer, under vissa förutsättningar, dra ner värmen i ett hus under en timme. Dessa möjligheter är dock beroende av att sådana avtal finns mellan användare och leverantör av energi, förutom det faktum att informationen/data finns tillgängligt.