Digitalisering i energisystemet

Publicerad 20 oktober 2016

Att energisystemet med krav på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet och säkrare försörjning står inför stora utmaningar i hela världen är ingen nyhet. Samtidigt händer mycket inom utvecklingen av teknik och tjänster som tillsammans ökar möjligheterna att modernisera systemet i just den riktningen.

Bild från General Electric (GE).

Digitaliseringen är en sådan utveckling som både har kapacitet att effektivisera och minska de negativa effekterna av dagens energisystem, och samtidigt skapa möjligheter till nya affärsmodeller, locka nya aktörer, och underlätta ett mer effektivt utnyttjande av nya tillkommande energikällor.

Teknikföretagen har låtit ett antal medlemsföretag exemplifiera hur de ser på digitaliseringen av energisystemet, och vilka nyttor det skulle föra med sig. I det arbetet har vi också kunnat dra en del slutsatser kring vad som krävs för att öka spridningen av den nya tekniken, och på sikt också göra det till en svensk exportframgång. Läs dessa exempel under "Läs mer".

Det krävs en politisk vision och handlingsplan som inkluderar flera parter. Akademi, näringsliv och forskningsinstitut behöver arbeta nära varandra. En politisk vision kan skapa investeringsvilja, och ge förutsättningar för nya affärsmöjligheter. Samverkansprojekt för demonstrations- och pilotprojekt är en nödvändighet, även när det gäller affärsmodeller. Strategiska forskningsprogram är en väg att gå i det syftet, och ett aktivt internationellt arbete med standardisering blir mycket viktigt.

Regelverk som styr både energimarknader och datahantering kan behöva ses över, för att inte i sig utgöra hinder för utvecklingen. Vi kommer att behöva lyfta på många stenar för att släppa loss innovationskraften, samtidigt som vi inte får tappa bort hänsyn till säkerhet och integritet.

Det här är en utveckling som bara har börjat, men vi ser redan att den kan bära mycket långt. Arbetet är därför inte slut, utan Teknikföretagen med sina medlemsföretag fortsätter att utforska förutsättningarna och påverka dem i syfte att både utveckla energisystemet i Sverige och vara med och sprida lösningar på de globala utmaningarna i resten av världen.