Begränsad tillväxt innebär dämpad efterfrågan för industrin

Publicerad 26 maj 2016

Omvärlden har växlat in på ett långsammare spår med svagare tillväxt.  Avmattningen globalt bidrar till att utsikterna för industrin i Sverige begränsas till 3 procent i produktionstillväxt i år och än mindre 2017. Detta enligt en gemensam bedömning från industrins ekonomer.

Från dagens pressträff. Anders Rune (Teknikföretagen), Mathias Ternell (Jernkontoret), Mats Kinnwall (Industriarbetsgivarna) och Carl Eckerdal (Livsmedelsföretagen).

Skillnaderna är fortsatt stora i olika delar i landet och i olika branscher.

- Konjunkturbilden för olika branscher är splittrad. Inom massa- och pappersindustrin finns omfattande investeringsplaner de kommande åren. Det speglar bland annat skiftet från grafisk pappersproduktion till förpackningar. Inom gruvindustrin kämpar exempelvis järnmalmsgruvorna med effekterna av den svaga globala industrikonjunkturen i allmänhet och den kinesiska inbromsningen i synnerhet, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

-  Läget för stålindustrin är fortsatt tufft, det beror framförallt på överkapacitet och Kinas dumpade priser. Den osunda konkurrensen på stålmarknaden måste bort, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör och chefekonom på Jernkontoret.

- För den konsumentnära livsmedelsindustrin märks det att svenska hushåll, med en historiskt hög köpkraftsförbättring i ryggen, efterfrågar mer av ”lokalproducerade” livsmedelsprodukter. Volymmässigt förväntas dock en fortsatt svag utveckling innevarande år, bland annat tyngd av en haltande exporttillväxt, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.

- Industrin uppvisar en splittrad bild. I ena änden finns bilindustrin som går för fullt och i andra änden finns t ex stålindustrin som har det riktigt tufft. Industrin har överlag gott om ledig produktionskapacitet och låg efterfrågan. Med fortsatt begränsad tillväxt i omvärlden och låga investeringar bli det inte bättre fart på konjunkturen, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

Ladda ner hela industriprognosen här.