Avtal 2017 – Industrins konkurrenskraft avgör

Publicerad 29 november 2016

Avtalsförhandlingarna 2017 måste innebära ett trendbrott för jobben och kostnadsutvecklingen inom industrin. Därför har IKEM, TMF, Industriarbetsgivarna, TEKO, Livsmedelsföretagen, SLA, Grafiska företagen och Teknikföretagen, tagit fram en industrigemensam skrift som utifrån en lägesbeskrivning formulerar ett antal huvudsakliga målsättningar för att vända den negativa trenden och stärka företagens konkurrenskraft.