Adjungerade professorer – en resurs för att utveckla ingenjörsutbildningar

Publicerad 6 december 2016

Adjungerade professorer är en grupp i den akademiska världen som tidigare inte har fått så mycket uppmärksamhet. Nu visar en studie att de skulle kunna användas som en strategisk resurs för att utveckla ingenjörsutbildningar. Det menar Teknikföretagens Per Fagrell som har undersökt detta tillsammans med Lars Geschwind och Anders Jörnesten.


Per Fagrell arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen, men han är även industridoktorand på ECE Lärande inom området Engineering Education Research vid KTH. Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar företag och universitet har på denna typ av samarbete. Studien visar att olika intressenter har olika förväntningar på den adjungerade professorn, men dessa förväntningar är sällan uttalade.

- Högskolan vill oftast att den adjungerade professorn ska bidra med något till forskningen, medan företagen vill komma nära studenterna och vara inblandade i utbildningen. Och det verkar bara som att man inte har pratat ordentligt om detta i förväg. Som det är nu får den adjungerade professorn själv tolka de olika förväntningarna och göra det bästa av det, säger Per Fagrell.

- De adjungerade professorerna bär med sig mycket kunskap, både i sitt ämnesområde och om sitt företag och dess behov av olika kompetenser. Jag tror att det skulle vara en stor vinst för ingenjörsutbildningarnas utveckling om högskolorna kan börja se de adjungerade professorerna som en strategisk resurs i sitt utvecklingsarbete, avslutar Per Fagrell.

Läs hela artikeln ”Industrial adjunct professors in Sweden: meeting many goals despite unexpressed expectations” på Nordstep.net.