Teknikföretagens konjunkturprognos: Stora kontraster

Publicerad 10 november 2016

Produktionslyftet i bilindustrin får i år ett klart mindre genomslag än väntat på årets siffror för industrin. Teknikföretagen har reviderat ned det förväntade utfallet för teknikindustrin till plus 3 procent. För nästa år förutses en fortsatt svag tillväxt på storleksordningen endast 1-2 procent för flertalet delbranscher. Bilindustrin får en fortsatt hög tillväxt jämfört med andra branscher också nästa år. För teleindustrin kan däremot aviserade neddragningar innebära en kraftigt reducerad verksamhet i Sverige med resultat att Teknikindustrins samlade produktion i Sverige stagnerar under 2017.


Bilindustrin har de senaste åren också betydligt ökat antalet anställda. Detta till skillnad från övriga delbranscher som fortsatt att minska. I år räknar vi med att nettoresultatet blir något fler anställda sammantaget. Under nästa år ser det däremot sammantaget ut att bli en minskning beroende på neddragningar i teleindustrin och en alltför låg produktionstillväxt i övriga delbranscher, bilindustrin undantagen.

De aviserade neddragningarna i teleindustrin riskerar även minska exportvolymen under nästa år. Teleexporten kan komma att minska exporten från Sverige med mycket stora belopp framöver.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70