Teknikföretag anställer i Sverige för första gången på länge

Publicerad 20 september 2016

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner har fortsatt öka utanför Sverige, men i en mer begränsad omfattning. Det är nedgångar av antalet anställda i Brasilien, följt av Ryssland och Kina som förklarar den jämförelsevis sammantaget svaga ökningen. För Kina är det första gången siffrorna är direkt negativa. Nytt för fjolåret är också att antalet anställda ökade i Sverige.

 

Sammantaget ökade antalet anställda med drygt 7 000 personer i de svenska teknikkoncernerna som därmed tillsammans har nära nog 700 000 medarbetare över hela världen. I Sverige ökade antalet med lite över 2 000 personer till närmare 109 000, motsvarande 15,6 procent av de undersökta koncernernas samtliga anställda. Det och mycket mer framgår av en ny undersökning från Teknikföretagen av utvecklingen i 31 ledande svenska teknikkoncerner som studerats under tioårsperioden 2006 till och med år 2015.

– Att antalet anställda i svenska teknikkoncerner minskat i Brasilien, Ryssland och Kina samtidigt som antalet ökat i Sverige visar att globaliseringen i viss mån ändrat karaktär och inte som tidigare ensidigt inneburit expansion utomlands och färre anställda i Sverige, säger Christian Jönsson som sammanställt Teknikföretagens rapport.

– I vilken mån de nya sifforna mest förklaras av mer tillfälliga skillnader i efterfrågan i olika delar av världen eller är exempel på nya mönster i den globala utvecklingen är för tidigt att uttala sig om. För det krävs siffror från mer än något enstaka år. En annan med svenska ögon mått intressant notering är att de svenska teknikkoncernerna numera har närmast lika många anställda i Kina tillsammans med i Indien som de har i Sverige, avslutar Christian Jönsson.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Christian Jönsson, rapportens författare 070-286 59 19