200 öronmärkta undervisningstimmar i teknik - en seger

Publicerad 24 augusti 2016

Regeringen vill införa minst 200 timmars undervisning i teknik. Det presenteras i ett förslag om en stadieindelad timplan. Teknikföretagen välkomnar förslaget.

 

Förslaget bygger på att ämnet teknik ska anges som ett eget i ämne i den stadieindelade timplanen. Den minsta garanterade undervisningstiden om 200 timmar ska fördelas med 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 timmar i högstadiet.

- En allt större del av vår vardag blir digital. I dag handlar vi mat, lyssnar på musik och läser tidningen på vår telefon. Kontakten med myndigheter och företag sker allt oftare på digital väg. En grundläggande förståelse för teknik är central för att kunna delta aktivt i samhällslivet, skriver näringsminister Mikael Damberg (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i en debattartikel.

Teknikföretagen ställer sig positiva till förslaget.

- 200 öronmärkta undervisningstimmar för teknik är en seger för Teknikföretagen då det är något som vi har arbetat för länge, säger Torgny Martinsson, tf verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning Teknikföretagen.

Damberg och Fridolin pekar ockå på att ett tekniskt kunnande och digital kompetens blir allt mer avgörande för att människor ska kunna hävda sig på arbetsmarkanden, men också för att länder ska kunna hävda sig i den globala ekonomin.

- Om inte ungas tekniska intresse tas till vara och får växa drabbar det industrins kompetensförsörjning, men också skolans egen. På samma sätt som vi har brist på ingenjörer har vi en särskilt allvarlig brist på lärare i teknik- och naturorienterade ämnen. Det enda sättet att långsiktigt möta en sådan utmaning börjar just i skolan, skriver näringsministern och utbildningsministern.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs förslaget i sin helhet här och debattartikeln går att läsa här.